Hier ben ik’

Een Vision Quest is een Rite of Passage, een eeuwenoud ritueel, een intense ontmoeting met jezelf, buiten in de natuur. Van oudsher, een eeuwenoud ritueel waarbij stamleden zich terugtrokken in de natuur om antwoorden te krijgen, vaak in de vorm van een gegeven visioen om daarna dit in de gemeenschap, stam / tribe in te brengen en te leven. Het leven, waarin geboorte en sterven volledig geïntegreerd waren. 

 

Een Quest gaat over jouw leven, het is een ritueel, een Rite of Passage.
Een markering van een moment in je leven waarin je iets los laat of afrond, het vieren van de plek in je leven waar je op dat moment bent, je een overgang naar een nieuwe fase maakt. Een Vision Quest in de diepgaande persoonlijke ervaring. Gespiegeld in de natuur, in het dag en nachtritme, in de seizoenen. 

Jongeren zijn vaak op zoek naar iets, vaak weten ze niet wat het is. Verdwaald in de verwachtingen van de maatschappij, weinig tot geen aansluiting bij leeftijdsgenoten, volwassenen of de wereld, de verbinding met henzelf en / of het leven verloren. Er is een leegte, er wordt afleiding gezocht. En ergens leeft er diep van binnen een onbekend verlangen om het onbekende tegemoet te treden.

 

Als ouder / opvoeder heb je je eigen volwassen plek in te nemen, daarmee maak je de weg vrij voor je zoon of dochter om ook zijn of haar eigen levenspad te ontdekken. Er is moed voor nodig om jezelf in de wereld neer te zetten, er is veel moed voor nodig om jezelf te ontmoeten jezelf te leren kennen en trouw te blijven aan wie je werkelijk bent. Of je nu jong of oud bent. 

Voel je de roep dit avontuur met jezelf aan te gaan, met elkaar aan te gaan?

Voel jij nieuwsgierigheid naar dit inwijdingsritueel waarin jij een overgang maakt naar ouderschap vanuit een nieuwe volwassen plek, waar jij ruimte maakt, en houdt, voor je zoon of dochter om de overgang van jongere naar jong volwassenheid te maken?

Als je besluit op Vision Quest te gaan zeg je als het ware tegen spirit, tegen moeder aarde, tegen het leven ’ Hier ben ik’.

 

Deze Vision Quest is een 4 daagse intensive.

Vrijdag namiddag arriveren, gezamenlijke pot-luck.

De vrijdagavond staat in het teken van aankomen, verbinden en je plek systemisch innemen.

Zaterdag start met een gezamenlijk programma waarna in de middag de ouders zich klaar maken voor hun Mini Vision Quest. De ouders maken een stap naar een nieuwe fase als opvoeder zijnde. Daarmee maak je als het ware de weg vrij voor je zoon / of dochter. De jongeren hebben deze middag hun eigen programma om zich voor te bereiden op hun Quest de derde dag. 

Zondag komen de ouders terug van hun Quest, volgt er een korte intergratie voor de ouders. In de middag bereiden de ouders  samen met de jongeren de Mini Quest van de jongeren voor. In de vooravond gaan de jongeren op Vision Quest. Voor de ouders is er verdere ruimte voor intergratie en vormen we samen de bedding voor de jongeren.

Maandag komen de jongeren terug van hun Quest, de gehele dag zal in het teken staan van intergratie, rond 17.00 uur is het programma afgelopen.

 

Datum 26-27-28-29 mei 2023

Aanmelden, of meer informatie?